Στελέχωση Κέντρου

Η Επιστημονική Ομάδα του Κέντρου αποτελείται από:

  • Μπαβέλλα Αγγελική, Ψυχολόγος,  Επιστημονικά Υπεύθυνη
  • Μάρκου Πιπίνα, Κοινωνική Λειτουργός
  • Καββεζού Ιωάννα, Κοινωνική Λειτουργός
  • Γεωργιλά Βασιλική, Κοινωνική Λειτουργός

Διοικητική Υποστήριξη:
Πιπέρου Μαρία, Οικονομολόγος