Σεμινάριο για τους Εκπαιδευτικούς στο Δημοτικό Σχολείο Ινάχου

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023

Το Κέντρο μας ανταποκρινόμενο σε αίτημα της Εκπαιδευτικής Κοινότητας του Δημοτικού Σχολείου Ινάχου υλοποίησε τρίωρο δια ζώσης Βιωματικό Σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών στο χώρο του σχολείου» την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν επεξεργάστηκαν θέματα που σχετίζονται με την κατανόηση και την διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών στο χώρο του σχολείου. Οι συμπεριφορές των παιδιών μπορεί να έχουν ως αποδέκτες άλλους μαθητές ή τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τα αίτια που τις προκαλούν, οριοθετώντας παράλληλα το σχολικό πλαίσιο.

Αναδειχτήκαν οι τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας και συζητήθηκαν αποτελεσματικές πρακτικές, που μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά στην δημιουργία καλού κλίματος στο σχολικό χώρο.

Το Σεμινάριο, που υλοποιήθηκε στο χώρο της σχολικής μονάδας, συντόνισαν τα στελέχη του Κέντρου Αγγελική Μπαβέλλα- Ψυχολόγος και Ιωάννα Καββεζού- Κοινωνική Λειτουργός.