Ο στόχος μας

Eίναι η πρόληψη της χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, η υιοθέτηση ενός υγιούς τρόπου ζωής, η προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και η ανάπτυξη Κοινωνικής Συμμετοχής και Δράσης, μέσα από την εφαρμογή προγραμμάτων, την υλοποίηση παρεμβάσεων και το συντονισμό δράσεων.
Το Κέντρο Πρόληψης γίνεται σταδιακά σημείο αναφοράς της τοπικής κοινότητας, των φορέων της, της οικογένειας και του σχολείου, έτσι ώστε όλοι μαζί να δημιουργήσουν ένα ενιαίο πλαίσιο υποστήριξης των νέων.

 e-magazine-banner

Επικοινωνία

Ώρες λειτουργίας:
καθημερινά 8:30-2:30 και Τετάρτη απόγευμα 5:00-8:00
Τηλ: 27510 61265, 27510 69265
Fax: 27510 61265
E-mail: info@elpidazois.gr
contact-banner