Γ’ φάση δράσης «Παρεμβάσεις Δικτύωσης και Ευαισθητοποίησης των Κέντρων Πρόληψης με τις Τοπικές Αστυνομικές Υπηρεσίες»

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2023
Το Κέντρο μας ολοκλήρωσε την Τρίτη 31 Οκτωβρίου και την Γ φάση του πιλοτικού προγράμματος του ΟΚΑΝΑ «Παρεμβάσεις Δικτύωσης και Ευαισθητοποίησης των Κέντρων Πρόληψης με τις Τοπικές Αστυνομικές Υπηρεσίες» και σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Αργολίδας, η οποία περιελάμβανε πέντε δίωρες συναντήσεις με τη συμμετοχή 10 στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας από όλα τα τμήματα του νομού.
Βασικός στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος παρεμβάσεων είναι η ανάπτυξη ή/και ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ του εκάστοτε Κέντρου Πρόληψης και των Τοπικών Αστυνομικών Υπηρεσιών για την προώθηση ζητημάτων πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας και τη βέλτιστη αντιμετώπιση σχετικών περιστατικών σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας.
Τα θέματα που επεξεργάστηκαν οι συμμετέχοντες στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης ήταν:
1.Κατανόηση του φαινομένου της εξάρτησης – αιτιολογικοί παράγοντες - παράγοντες κινδύνου - προστατευτικοί παράγοντες - ο ρόλος της πρόληψης
2.Νεανική παραβατικότητα
3.Ενδοοικογενειακή βία
4.Ψυχική Υγεία
Τις συναντήσεις συντόνισαν οι Δέσποινα Μάρκου- Κοινωνική Λειτουργός, στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης και Βασιλική Κωστοπούλου- Κοινωνιολόγος, στέλεχος του Προγράμματος Υπηρεσιών Πρόληψης (Υποέργο 3 «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης» της πράξης «Δίκτυο δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση, των εξαρτήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5043329 στο ΕΠ «Πελοπόννησος 2014-2020»).