Σεμινάριο Εκπαιδευτικών στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου

Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2024

Το Κέντρο μας ανταποκρινόμενο στο αίτημα της Εκπαιδευτικής Κοινότητας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου, ολοκλήρωσε, δια ζώσης, την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024 ένα Βιωματικό Σεμινάριο με θέμα «Ενδυνάμωση στον παιδαγωγικό ρόλο των Εκπαιδευτικών», διάρκειας 2 τρίωρων Εργαστηρίων, το οποίο υλοποιήθηκε στο χώρο της σχολικής μονάδας.

Οι συμμετέχοντες μέσα βιωματικές δραστηριότητες, συζήτηση και επεξεργασία υλικού, ασχολήθηκαν με θέματα που σχετίζονται με τον παιδαγωγικό ρόλο που καλούνται να έχουν στο χώρο του σχολείου παράλληλα με τον εκπαιδευτικό. Οι θεματικές που προσεγγίστηκαν ήταν:

-1ο Εργαστήριο: Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 «Καλές πρακτικές συνεργασίας σχολείου και οικογένειας», με συντονιστή το στέλεχος του Κέντρου Δέσποινα Μάρκου- Κοινωνική Λειτουργό

-2ο Εργαστήριο: Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024 «Διαχείριση βίαιων συμπεριφορών και θυμού στα παιδία», με συντονιστές τα στελέχη του Κέντρου Αγγελική Μπαβέλλα- Ψυχολόγος και Ιωάννα Καββεζού- Κοινωνική Λειτουργό

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν επεξεργάστηκαν θέματα που σχετίζονται με την ενίσχυση της επικοινωνία μεταξύ όλων τον εμπλεκόμενων πλευρών στο χώρο του σχολείου (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς), ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις που προκύπτουν από συγκρουσιακές συμπεριφορές, καθώς και να επεξεργαστούν την ίδια την έννοια της σύγκρουσης και να την αποκωδικοποιήσουν, αναγνωρίζοντας την δημιουργική πλευρά της. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τα αίτια που τις προκαλούν, οριοθετώντας παράλληλα το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώνονται.

Αναδειχτήκαν οι τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας και συζητήθηκαν αποτελεσματικές πρακτικές, που μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά στην δημιουργία καλού κλίματος στο σχολικό χώρο.

        Επικοινωνία

Ώρες λειτουργίας:
καθημερινά 8:30-2:30 και Τετάρτη απόγευμα 5:00-8:00
Τηλ: 27510 61265, 27510 69265
Fax: 27510 61265
E-mail: info@elpidazois.gr