Εκπαιδευτική κοινότητα

Το Κέντρο Πρόληψης  απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης και πραγματοποιεί ...

 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια βασισμένα σε προγράμματα πρόληψης της χρήσης ουσιών και προαγωγής της ψυχικής υγείας :

Για την πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 • Ο Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα στο Νηπιαγωγείο (για νηπιαγωγούς Αθμιας εκπαίδευσης): Πρόγραμμα πρόληψης για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Σχεδιάστηκε από το Κ.Π. ΠΥΞΙΔΑ. Σχεδιάστηκε αφενός μεν για να καλύψει τη μέχρι σήμερα απουσία ενός κατάλληλου υλικού πρόληψης για την προσχολική ηλικία στην ελληνική πραγματικότητα και αφετέρου για να ανταποκριθεί στη διάθεση των νηπιαγωγών να εφαρμόσουν προγράμματα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών. Πρόκειται για ένα δομημένο υλικό, με σαφείς στόχους και μεθοδολογία, που προσφέρει στους νηπιαγωγούς τρόπους ανάπτυξης συγκεκριμένων θεμάτων, που αφορούν στην καλλιέργεια συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών (επικοινωνία, αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων, ενίσχυση της αυτό - εκτίμησης) και στη διαχείριση θεμάτων ψυχικής υγείας στη νηπιακή ηλικία.
 • Ο κήπος με τις 11 γάτες ( για εκπαιδευτικούς Αθμιας εκπαίδευσης - δασκάλους και Νηπιαγωγούς) : Σχεδιάστηκε από το ΚΕ.Θ.Ε.Α. το εκπαιδευτικό υλικό πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και εξαρτητικών  συμπεριφορών, όπου μέσα από το παραμύθι αποσαφηνίζει και προσφέρει για συζήτηση τους μηχανισμούς που θα μπορούσαν να θεωρηθούν παράγοντες κινδύνου στη ζωή ενός ανηλίκου. Τα μικρά παιδιά ενώ είναι ακόμα μακριά από το πρόβλημα των ναρκωτικών, βλέπουμε ότι στη ζωή τους υπάρχουν  πολλοί αρνητικοί  παράγοντες (φοβίες, άγχος, μοναξιά, αδυναμία να δεχτούν μια ήττα, μετάθεση προβλημάτων κτλ.) που μπορεί αργότερα να τα οδηγήσουν σε αυτοκαταστροφικές πράξεις ή επιλογές.
 • Παιχνίδια Παιδιών  ( για εκπαιδευτικούς Αθμιας εκπαίδευσης) : Το ΕΠΙΨΥ και ο ΟΚΑΝΑ σχεδίασαν το εκπαιδευτικό υλικό αγωγής υγείας  το οποίο -μέσω του παιχνιδιού - διαπραγματεύεται τις πιθανές συγκρούσεις που βιώνουν τα άτομα μικρής ηλικίας .Το υλικό αυτό δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά , με τη βοήθεια του δασκάλου, να επιλύσουν τις συγκρούσεις με τον εαυτό τους και με τους άλλους, να αναπτύξουν ικανότητες επιλογής και λήψης απόφασης για την αντιμετώπιση της καθημερινής ζωής , έτσι ώστε να προστατεύουν  τον εαυτό τους κατακτώντας σταδιακά αυτονομία και υπευθυνότητα.
 • Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού ( για εκπαιδευτικούς Αθμιας εκπαίδευσης): Το ΚΕ.Θ.Ε.Α.  σχεδίασε το εκπαιδευτικό υλικό πρόληψης  με στόχο την εκπαίδευση των παιδών σε δεξιότητες απαραίτητες για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της σημερινής ζωής , ώστε να προστατεύονται όσο μπορούν περισσότερο από κάθε μορφής κακοποίηση , κάθε μορφής συμπεριφορά που είναι βλαπτική για τη σωματική και την ψυχική τους υγεία.
 • Το σπίτι των παιδιών (για εκπαιδευτικούς Αθμιας εκπαίδευσης): Ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της επιθετικότητας. Σχεδιάστηκε από το Κ.Π. ΠΥΞΙΔΑ. Δεν υπόσχεται να εξαφανίσει την επιθετικότητα, ο στόχος είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναγνωρίσουν τις αντιλήψεις τους για την επιθετικότητα, να βρουν άλλους τρόπους έκφρασης των συναισθημάτων τους, να καλλιεργήσει την ενσυναίσθηση των παιδιών για τα συναισθήματα των άλλων και να εμπνεύσει μιαν ατμόσφαιρα ομαδικότητας και ενδιαφέροντος.
 • Το παραμύθι χωρίς σύνορα (για εκπαιδευτικούς Αθμιας εκπαίδευσης): υλικό πρωτογενούς πρόληψης για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Σχεδιάστηκε από το Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά Υγεία». Ανταποκρίνεται στην ανάγκη για δομημένα, λειτουργικά και ευχάριστα εργαλεία που απαντά στις απαιτήσεις της σύγχρονης, πολυπολιτισμικής και πολυδιάστατης ελληνικής σχολικής πραγματικότητας.

Για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 • Στηρίζομαι στα πόδια μου  ( για εκπαιδευτικούς Βθμιας εκπαίδευσης): Το ΕΠΙΨΥ και ο ΟΚΑΝΑ σχεδίασαν το εκπαιδευτικό υλικό αγωγής υγείας  το οποίο στοχεύει στην πρόληψη της χρήσης ουσιών . Το υλικό αυτό επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και των κοινωνικών δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, με στόχο να αποκτήσουν οι μαθητές τις απαραίτητες ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να παίρνουν τεκμηριωμένες και υπεύθυνες αποφάσεις σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία τους
 • Συζητήσεις εφήβων ( για εκπαιδευτικούς Βθμιας εκπαίδευσης):  Το ΕΠΙΨΥ και ο ΟΚΑΝΑ σχεδίασαν το εκπαιδευτικό  υλικό αγωγής υγείας που έχει ως στόχο την υποστήριξη του εκπαιδευτικού που θα θελήσει να διαπραγματευτεί με τους μαθητές του θέματα ψυχικής υγείας και διαπροσωπικών σχέσεων .Διαπραγματεύεται θέματα όπως η αυτοεκτίμηση, η πίεση των συνομηλίκων, η διαφορετικότητα, τα συναισθήματα, ο έρωτας, επικοινωνία με τους γονείς, εξάρτηση κτλ.
 • Ξέρω τι Ζητάω (για εκπαιδευτικούς Βθμιας εκπαίδευσης): εκπαιδευτικό υλικό πρόληψης της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών σε εφήβους στο Γυμνάσιο, επιστημονικά τεκμηριωμένο και με θετικά αποτελέσματα στην εφαρμογή του. Διαμορφώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EUDAP, στο οποίο συμμετείχε το ΚΠ ΠΥΞΙΔΑ, λαμβάνει υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες τόσο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος όσο και των εφήβων μας και έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

 • Επιστημονική Στήριξη (εποπτεία) στους εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν τα προγράμματα, άμεσα στους μαθητές, με συστηματικές εβδομαδιαίες ή 15ήμερες, συναντήσεις ατομικά ή ομαδικά. Θεωρώντας σημαντική την στηρίξει των εκπαιδευτικών τόσο στην οργάνωση της υλοποίησης ενός προγράμματος αγωγής υγείας, όσο και στα πρακτικά θέματα που μπορούν να συναντήσουν κατά την διάρκεια των συναντήσεων με τους μαθητές.
 • Βιωματικές ομάδες και εργαστήρια εκπαιδευτικών
  με στόχο την στήριξη του εκπαιδευτικού στον παιδαγωγικό του ρόλο, καθώς και η     ανάπτυξη δεξιοτήτων για την επίλυση δύσκολων  καταστάσεων μέσα στην τάξη.
 • Επιστημονικές ημερίδες με θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα και σε συνεργασία πάντα με την Διεύθυνση πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού. 

 e-magazine-banner

Επικοινωνία

Ώρες λειτουργίας:
καθημερινά 8:30-2:30 και Τετάρτη απόγευμα 5:00-8:00
Τηλ: 27510 61265, 27510 69265
Fax: 27510 61265
E-mail: info@elpidazois.gr
contact-banner