Μια ακόμα βραχεία παρέμβαση με θέμα «Διαχείριση των συγκρούσεων μας», για μαθητές του 1ου Γυμνασίου Ναυπλίου

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2023

Το Κέντρο μας ανταποκρινόμενο σε αίτημα της Εκπαιδευτικής Κοινότητας του 1ου Γυμνασίου Ναυπλίου υλοποίησε μια ακόμα βραχύχρονη παρέμβαση για τους μαθητές του Γ5 μαθητικού τμήματος αυτήν την φορά, με θέμα «Διαχείριση των συγκρούσεων μας» την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023, διάρκειας δυο μαθητικών ωρών. Οι μαθητές που συμμετείχαν επεξεργάστηκαν θέματα που σχετίζονται με την κατανόηση και την διαχείριση των συγκρούσεων που προκύπτουν με τους συνομηλίκους τους, στο χώρο του σχολείου. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τα αίτια που τις προκαλούν, οριοθετώντας παράλληλα των εαυτό μας και τους άλλους.

Αναδειχτήκαν οι τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας και συζητήθηκαν αποτελεσματικές πρακτικές, που μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά στην δημιουργία καλού κλίματος στο σχολικό χώρο.

Την παρέμβαση, συντόνισε το στέλεχος του Προγράμματος Υπηρεσιών Πρόληψης Βασιλική Κωστοπούλου- Κοινωνιολόγος (Υποέργο 3 «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης» της πράξης «Δίκτυο δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση, των εξαρτήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5043329 στο ΕΠ «Πελοπόννησος 2014-2020»).