Δυο ομάδα μαθητών εντός σχολικού πλαισίου «Διαπροσωπικές σχέσεις στην εφηβεία», στο 2ο Γυμνάσιο Άργους

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023

Το Κέντρο μας, ανταποκρινόμενο σε αίτημα του 2ου Γυμνασίου Άργους  πραγματοποίησε δυο ομάδες μαθητών εντός σχολικού πλαισίου διάρκειας 7 δίωρων εβδομαδιαίων συναντήσεων στα Γ1 και Β1 μαθητικά τμήματα οι οποίες ολοκληρώθηκαν την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023.

Οι Διαπροσωπικές σχέσεις των εφήβων είναι πολύ σύνθετη διαδικασία που διαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες, την οικογένεια, το σχολείο, την παρέα των συνομηλίκων. Σε αυτήν την ηλικία ειδικά η παρέα των συνομηλίκων κατακτά όλο και περισσότερο χώρο σε σχέση με την οικογένεια. Προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες, όπως η αυτοεκτίμηση, η επικοινωνία, η αναγνώριση- έκφραση- διαχείριση των συναισθημάτων, η επιλογή- λήψη απόφασης και η ενσυναίσθηση, είναι απαραίτητες σε αυτήν την διαδρομή του.

Μέσα από βιωματικές δημιουργικές δραστηριότητες και συζήτηση οι μαθητές προσέγγισαν θέματα που σχετίζονται με την δημιουργία υγειών διαπροσωπικών σχέσεων στην εφηβεία.

Στόχος του προγράμματος ήταν η ενδυνάμωση των εφήβων ώστε να αντιμετωπίζουν καλύτερα και αποτελεσματικότερα τις καταστάσεις στη ζωή τους μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής όπως η αυτοεκτίμηση, η έκφραση των συναισθημάτων, η λήψη απόφασης και οι ουσιαστικές –υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις ως παράγοντες προστασίας των εφήβων.

Τα προγράμματα  συντόνισαν αντίστοιχα τα στελέχη του Κέντρου Ιωάννα Καββεζού- Κοινωνική Λειτουργός και Βασιλική Γεωργιλά- Κοινωνική Λειτουργός.

      Επικοινωνία

Ώρες λειτουργίας:
καθημερινά 8:30-2:30 και Τετάρτη απόγευμα 5:00-8:00
Τηλ: 27510 61265, 27510 69265
Fax: 27510 61265
E-mail: info@elpidazois.gr