"Ξέρω ποιος είμαι, ξέρω τι νιώθω... είμαι εγώ» στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022

Το Κέντρο μας ανταποκρινόμενο σε αίτημα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου υλοποίησε για τους μαθητές του Β1 μαθητικού τμήματος  το πρόγραμμα διάρκειας επτά δίωρων συναντήσεων, «Ξέρω ποιος είμαι, ξέρω τι νιώθω, είμαι εγώ», το οποίο ολοκληρώθηκε την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022.

Οι μικροί μαθητές μέσα από παραμύθια, ζωγραφική, κατασκευές και άλλες βιωματικές δραστηριότητες είχαν την ευκαιρία να επεξεργαστούν θέματα, που αφορούν τον εαυτό τους αλλά και τη σχέση τους με τους άλλους. Το πρόγραμμα στόχο έχει την βιωματική προσέγγιση  προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως αυτοεκτίμηση, αποδοχή- έκφραση –διαχείριση συναισθημάτων και αποδοχή της διαφορετικότητας.

Γίνεται προσπάθεια να αναδεχθεί  η μοναδικότητας του καθενός μέσα από την αποδοχή της διαφορετικότητας. «Είμαστε διαφορετικοί αλλά μπορούμε να συνεργαστούμε και να λειτουργήσουμε ως ομάδα». Έγινε προσπάθεια να κατανοήσουν τα παιδιά  τη σημασία της αναγνώρισης και της έκφρασης των συναισθημάτων, δίνοντας έμφαση στα «δύσκολα» συναισθήματα και στους τρόπους διαχείρισης, στην ποικιλία και τις αιτίες που τα προκαλούν. Τέλος τα παιδιά αναζήτησαν στον εαυτό τους και στους άλλους δυνατά στοιχεία σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της θετικής εικόνας εαυτού.

Το πρόγραμμα υλοποίησε η Αγγελική Μπαβέλλα- Ψυχολόγος.