"Το σχολείο που ονειρεύομαι"

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019

Στα πλαίσια της πιλοτικής εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος "Το σχολείο που ονειρεύομαι" πραγματοποιήθηκε εισαγωγικό σεμινάριο στο Συστημικό μοντέλο Καταξιωτικής Διερεύνησης στις 16-21-24 Οκτωβρίου
Το σεμινάριο ήταν διάρκειας 12 ωρών και συμμείχαν Εκπαιδευτικοί Α΄θμιας εκπαίδευσης ( Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί)
"Το σχολείο που ονειρεύομαι" είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας ΟΚΑΝΑ-Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κέντρων Πρόληψης.       Επικοινωνία

Ώρες λειτουργίας:
καθημερινά 8:30-2:30 και Τετάρτη απόγευμα 5:00-8:00
Τηλ: 27510 61265, 27510 69265
Fax: 27510 61265
E-mail: info@elpidazois.gr