Συνεργασία με παράρτημα Άργος ΑΣΠΑΙΤΕ, Πρόγραμμα ΠΕΣΥΠ

Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2021

Για μια ακόμα χρόνια το Κέντρο μας ανταποκρίθηκε σε κάλεσμα συνεργασίας (εξ’ αποστάσεως, μέσω πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων)από το Παράρτημα Άργους ΑΣΠΑΙΤΕ και του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ).

Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας  υλοποιήθηκε βιωματική ομάδα διάρκειας επτά τρίωρων συναντήσεων  με τους σπουδαστές του προγράμματος.  Οι συναντήσεις αυτής της ομάδας, σχεδιάστηκαν με στόχο την ενίσχυση του επαγγελματικού ρόλου των συμμετεχόντων και βασίστηκαν στο βιωματικό μοντέλο μάθησης.

Οι θεματικές ενότητες, που προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε ήταν: 
1) Ενίσχυση ψυχικής ανθεκτικότητας
2) Δυναμική της ομάδας
3) Ενσυναίσθηση- Μπαίνοντας στη θέση του άλλου
4) Επικοινωνία με τους σημαντικούς άλλους
5) Ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση και την αυτοεικόνα 

6) Αναγνώριση των ρόλων στην ζωή μας
Οι συναντήσεις της ομάδας πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά και συντονίστηκαν από την Αγγελική Μπαβέλλα- Ψυχολόγος και την Ιωάννα Καββεζού- Κοινωνική Λειτουργός.

Ευχαριστούμε το Παράρτημα Άργους ΑΣΠΑΙΤΕ, τον Συντονιστή του προγράμματος καθώς και τους Σπουδαστές που συμμετείχαν, για την συνεργασία στο σύνολο της.Επικοινωνία

Ώρες λειτουργίας:
καθημερινά 8:30-2:30 και Τετάρτη απόγευμα 5:00-8:00
Τηλ: 27510 61265, 27510 69265
Fax: 27510 61265
E-mail: info@elpidazois.gr