Συνεργασία με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022

Το Κέντρο μας, ανταποκρινόμενο στο αίτημα των εκπαιδευτικών και της διεύθυνσης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου, πραγματοποίησε ολοκληρωμένη παρέμβαση για τους μαθητές της Ε1 τάξης.

Ξεκινώντας με μια ανοιχτή συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022, κατά την διάρκεια της οποίας αναδύθηκαν θέματα που τους απασχολούν.  

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν  δυο βραχείες παρεμβάσεις την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 και την Τετάρτη 11 Μάιου 2022, με θέμα την «Ενίσχυση της συνεργασίας μέσα στην τάξη». Η κάθε παρέμβαση διάρκειας δυο μαθητικών ωρών στόχο είχε οι μαθητές να συζητήσουν μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες για αξία της συνεργασίας και τους τρόπους με τους οποίους αυτή μπορεί να επιτευχθεί.

Παράλληλα η εκπαιδευτικός του τμήματος υλοποίησε τις συναντήσεις του πραγματισμός αγωγής υγείας «Νοιώθω ασφαλής στο σχολείο μου» του Κ.Π. ΕΛΠΙΔΑ, ένα Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Δημοτικό Σχολείο, με την υποστήριξη εποπτικών συναντήσεων με το Κέντρο μας.     

Ολοκληρώνοντας τις εποπτικές συναντήσεις, πραγματοποιήθηκε μια ακόμα βραχεία παρέμβαση, διάρκειας δυο μαθητικών ωρών, ως κλεισίματος του προγράμματος, την Τρίτη 11 Ιουνίου 2022.  

Οι μαθητές μέσα από βιωματικές και δημιουργικές διαδικασίες, είχαν την ευκαιρία να επεξεργαστούν θέματα που σχετίζονται με την ανάδειξη των αιτίων που οδηγούν σε διαφωνίες, την διαφοροποίηση διαφωνίας και ενδοσχολικής βίας καθώς τρόπους αντιμετώπισης της τελευταίας.

Την ευθύνη για την συνεργασία και την πραγματοποίηση των παρεμβάσεων είχαν τα στελέχη Αγγελική Μπαβέλλα- Ψυχολόγος, Ιωάννα Καββεζού- Κοινωνική Λειτουργός και Δέσποινα Μάρκου –Κοινωνική Λειτουγός.Επικοινωνία

Ώρες λειτουργίας:
καθημερινά 8:30-2:30 και Τετάρτη απόγευμα 5:00-8:00
Τηλ: 27510 61265, 27510 69265
Fax: 27510 61265
E-mail: info@elpidazois.gr