Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2022

Ολοκληρώθηκε το βιωματικό σεμιναρίου βασισμένο στο υλικό «Νιώθω ασφαλής στο σχολείο μου» (Κέντρο Πρόληψης Ελπίδα), το οποίο υλοποιήθηκε στο χώρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης» στο Ναύπλιο στις 12, 17 και 19 Οκτωβρίου.

Κύριος σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι η πρόληψη της βίας και της επιθετικότητας καθώς και η προαγωγή της ασφάλειας στο χώρο του σχολείου. Οι επιμέρους στόχοι του αφορούν στην κατανόηση της έννοιας της βίας και των μορφών έκφρασής της, στην αναγνώριση και κατανόηση των «δύσκολων» συναισθημάτων καθώς και την εκμάθηση τρόπων διαχείρισής τους, στην ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών και σύνδεση αυτών με την αντιμετώπιση της βίας, στην ενίσχυση κλίματος συνεργασίας στην τάξη και βελτίωση των υφιστάμενων διαπροσωπικών σχέσεων.

Το σεμινάριο συντόνισε το στέλεχος του Κέντρου Δέσποινα Μάρκου- Κοινωνική Λειτουργός.

Ευχαριστούμε την Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης» για την φιλοξενία και τους εκπαιδευτικούς για την συμμετοχή τους.