«Βλέποντας μέσα από τα μάτια του άλλου» στο Δημοτικό Σχολείο Σκαφιδακίου

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019

Συνεχίζοντας την συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Σκαφιδακίου, με δράσεις για τους μαθητές, το Κέντρο μας πραγματοποίησε την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου, μια ακόμα βραχεία παρέμβαση, με θέμα «Βλέποντας μέσα από τα μάτια του άλλου», για τους μαθητές της Γ τάξης.

Η παρέμβαση είχε διάρκεια δυο μαθητικές ώρες και οι μαθητές μέσα από παιχνίδια με κάρτες και βιωματικές δραστηριότητες προσπάθησαν να κατανοήσουν τις ανάγκες και τα δικαιώματα των ανθρώπων, να αναγνωρίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους με τους άλλους. Στόχος της παρέμβασης είναι μέσα από την ενσυναίσθηση να ενισχυθούν οι δεξιότητες συνεργασίας των παιδιών. Μέσα σε ένα ευχάριστο κλίμα, ανταλλάξαμε απόψεις και προβληματισμούς και προσπαθήσαμε να δούμε τις ζωές άλλων ανθρώπων, χωρίς να τις κρίνουμε. Απλά με διάθεση κατανόησης και αποδοχής.

Η παρέμβαση υλοποιήθηκε από το στέλεχος του Κέντρου  Αγγελική Μπαβέλλα- Ψυχολόγο.