«Βλέποντας μέσα από τα μάτια του άλλου» στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019

Συνεχίζοντας την συνεργασία με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου, με δράσεις για τους μαθητές, το Κέντρο μας πραγματοποίησε μια ακόμα βραχεία παρέμβαση, με θέμα «Βλέποντας μέσα από τα μάτια του άλλου», για τους μαθητές του Γ1 μαθητικού τμήματος.

Η παρέμβαση είχε διάρκεια δυο μαθητικές ώρες και οι μαθητές μέσα από παιχνίδια με κάρτες και βιωματικές δραστηριότητες προσπάθησαν να κατανοήσουν τις ανάγκες και τα δικαιώματα των ανθρώπων, να αναγνωρίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους με τους άλλους. Στόχος της παρέμβασης είναι μέσα από την ενσυναίσθηση να ενισχυθούν οι δεξιότητες συνεργασίας των παιδιών. Μέσα σε ένα ευχάριστο κλίμα, ανταλλάξαμε απόψεις και προβληματισμούς και προσπαθήσαμε να δούμε τις ζωές άλλων ανθρώπων, χωρίς να τις κρίνουμε. Απλά με διάθεση κατανόησης και αποδοχής.

Η παρέμβαση υλοποιήθηκε από το στέλεχος του Κέντρου  Βασιλική Γεωργιλά- Κοινωνική Λειτουργός.