Στο Δημοτικό Σχολείο Κοιλάδας ένα πρόγραμμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2022

Το Κέντρο μας ανταποκρινόμενο σε αίτημα του Δημοτικού Σχολείου Κοιλάδας υλοποίησε για τους μαθητές της ΣΤ τάξης το πρόγραμμα «Βιωματικές δράσεις μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες».

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022.

Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν οι μαθητές όπως, ζωγραφική, διήγηση, παιχνίδια ρόλων, καταιγισμό ιδεών και δημιουργικές δραστηριότητες είχε στόχο:

◉ την αναγνώριση και κατανόηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου

◉ την ενίσχυση της ομαδικότητας και της ενσυναίσθησης

◉ την καλλιέργεια κριτικής και δημιουργικής σκέψης

◉ την αποδοχή και το σεβασμό του άλλου

◉ την επικοινωνία και έκφραση των συναισθημάτων, των αναγκών και των επιθυμιών μας

◉ την καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργασίας και αλληλεγγύης

Το πρόγραμμα υλοποίησε η Αγγελική Μπαβέλλα- Ψυχολόγος.