Καλοκαιρινά Βιωματικά Εργαστήρια για παιδιά

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020

Και φέτος το Κέντρο μας, θα υλοποιήσει Καλοκαιρινά Βιωματικά Εργαστήρια για παιδιά. Έχοντας όμως προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και τηρώντας της οδηγίες για την ασφάλεια και την προστασία της δημόσιας υγείας ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα ξεπερνάει τους 8. Σε περίπτωση μεγαλύτερης συμμετοχής θα λειτουργήσουν επιπλέον εργαστήρια. Επίσης για τον ίδιο λόγο σας παρακαλούμε να έχουν τα παιδιά μαζί τους νεράκι ή κάτι άλλο αν χρειάζονται, αφού δεν μπορούμε με μεγάλη μας λύπη, να τους παρέχουμε την γνωστή φιλοξενία. Τέλος παρακαλούμε τους γονείς να αφήνουν τα παιδιά τους στην είσοδο του Κέντρου απ’ όπου θα τα παραλαμβάνουν στο τέλος κάθε συνάντησης.Επικοινωνία

Ώρες λειτουργίας:
καθημερινά 8:30-2:30 και Τετάρτη απόγευμα 5:00-8:00
Τηλ: 27510 61265, 27510 69265
Fax: 27510 61265
E-mail: info@elpidazois.gr