«Μεγαλώνω και αλλάζω» στη ΣΤ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Αφων Μαλτέζου

Τρίτη, 3 Μαρτίου 2020

Στα πλαίσια της συνεργασία μας με το Δημοτικό Σχολείο Αφων Μαλτέζου, την Τρίτη 3 Μαρτίου, υλοποιήθηκε για τους μαθητές της ΣΤ τάξης, μια βραχεία παρέμβαση με θέμα «Μεγαλώνω και Αλλάζω».

Στα πλαίσια ενός μαθητικού δίωρου γίνεται προσπάθεια να κατανοήσουν οι μικροί μαθητές την φυσιολογικότητα των αλλαγών ως διαδικασία που αφορά όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Επίσης να αναγνωρίσουν και αποδοθούν του διαφορετικού ρυθμού
ανάπτυξης και εξέλιξης σε κάθε άνθρωπο. Τέλος να εκφράσουν τα συναισθήματα που τους προκαλεί η διαδικασία ανάπτυξης για τον ίδιο τους τον εαυτό. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και συζήτηση σε μικρές ομάδες αναγνωρίζουν τις προσωπικές τους αλλαγές και τα επιτεύγματα τους, στην πορεία της ωρίμανσης τους και εύχονται αυτά που θέλουν να αποκτήσουν και να καταφέρουν τα επόμενα χρόνια.

Την παρέμβαση υλοποίησε η Βασιλική Γεωργιλά- Κοινωνική Λειτουργός.Επικοινωνία

Ώρες λειτουργίας:
καθημερινά 8:30-2:30 και Τετάρτη απόγευμα 5:00-8:00
Τηλ: 27510 61265, 27510 69265
Fax: 27510 61265
E-mail: info@elpidazois.gr