«Πανελλήνια έρευνα στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές - Έρευνα ESPAD 2019»

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

Το Κέντρο μας συμμετείχε για μια ακόμα φορά στην διεξαγωγή της «Πανελλήνιας έρευνας στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές - Έρευνα ESPAD 2019», που υλοποιήθηκε την περίοδο Φεβρουάριος - Απρίλιος 2019.
Ειδικότερα, στην Αργολίδα, που την ευθύνη οργάνωσης της έρευνας και χορήγησης - συλλογής των ερωτηματολογίων  είχε το Κέντρο μας, συμμετέχουν 5 Γενικά Λύκεια/ ΕΠΑΛ (από τυχαίο δείγμα 400 περίπου Λυκείων, αντιπροσωπευτικό σε επίπεδο χώρας, περιφέρειας και νομού), με τρία μαθητικά τμήματα το κάθε ένα. 

Η «Πανελλήνια έρευνα στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές» (Έρευνα ESPAD) ξεκίνησε το 1984 από την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνεχίζεται έως σήμερα από το ΕΠΙΨΥ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα διαχρονικής παρακολούθησης της εξέλιξης του φαινομένου στη χώρα μας για περισσότερα από 30 χρόνια.

Στόχος της έρευνας

Η έρευνα ESPAD μελετά την έκταση της χρήσης νόμιμων και παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών στον μαθητικό πληθυσμό και τους παράγοντες που συνδέονται με αυτήν. Διερευνά, επιπλέον, ευρύτερα θέματα της συμπεριφοράς των μαθητών με έμφαση σε άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές, όπως η υπερβολική χρήση διαδικτύου και ο στοιχηματισμός / τζόγος.

Μεθοδολογία της έρευνας

Η μεθοδολογία της έρευνας ESPAD βασίζεται στο πρωτόκολλο της πανευρωπαϊκής έρευνας ESPAD (www.espad.org). Το δείγμα των μαθητών είναι πανελλήνιο, αντιπροσωπευτικό και επιλέγεται με πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Η έρευνα πραγματοποιείται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Η συλλογή των στοιχείων γίνεται μέσω της χορήγησης ανώνυμου ερωτηματολογίου μέσα στη σχολική τάξη.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακινηθούν, περίπου σε ένα χρόνο.Επικοινωνία

Ώρες λειτουργίας:
καθημερινά 8:30-2:30 και Τετάρτη απόγευμα 5:00-8:00
Τηλ: 27510 61265, 27510 69265
Fax: 27510 61265
E-mail: info@elpidazois.gr