«Ας μιλήσουμε για τα όρια και του κανόνες», στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022

Το Κέντρο μας συνεχίζοντας την συνεργασία με το 6ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου,  ανταποκρίθηκε στο αίτημα και της σχολικής μονάδας και υλοποίησε ένα βραχύχρονο πρόγραμμα για την Β τάξη με θέμα «Ας μιλήσουμε για τα όρια και τους κανόνες», την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου και την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου.

Οι μαθητές στις δυο συναντήσεις του προγράμματος, μέσα από παραμύθι, παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες μίλησαν για τους κανόνες και τα όρια. Αναγνώρισαν την σημασία τους για την προστασία, αλλά και την συμβολή τους στο να περνάνε τα μέλη κάθε ομάδας καλά σε ότι κάνουν. Είδαν πως οι κανόνες δεν είναι περιορισμός, αλλά δημιουργούν ένα κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, μεταξύ των μελών, κάθε ομάδας ανθρώπων.

Την ευθύνη για την υλοποίηση της παρέμβασης είχε το στέλεχος του Κέντρου Βασιλική Κωστοπούλου- Κοινωνιολόγος.