«Μεγαλώνω και αλλάζω» και στο Ε2 μαθητικό τμήμα του Δημοτικού Σχολείου Αφών Μαλτέζου

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020

Στα πλαίσια της συνεργασία μας και των παρεμβάσεων στο Δημοτικό Σχολείο Αφών Μαλτέζου, την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου, υλοποιήθηκε για τους μαθητές του Ε2 μαθητικού τμήματος μια βραχεία παρέμβαση με θέμα «Μεγαλώνω και Αλλάζω».

Στα πλαίσια ενός μαθητικού δίωρου γίνεται προσπάθεια να κατανοήσουν οι μικροί μαθητές την φυσιολογικότητα των αλλαγών ως διαδικασία που αφορά όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Επίσης να αναγνωρίσουν και αποδοθούν του διαφορετικού ρυθμού
ανάπτυξης και εξέλιξης σε κάθε άνθρωπο. Τέλος να εκφράσουν τα συναισθήματα που τους προκαλεί η διαδικασία ανάπτυξης για τον ίδιο τους τον εαυτό.

Την παρέμβαση υλοποίησε το στέλεχος του Κέντρου Βασιλική Γεωργιλά- Κοινωνική Λειτουργός.