Σεμινάριο Εκπαιδευτικών στο 2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου «Ενδυνάμωση στον παιδαγωγικό ρόλο των Εκπαιδευτικών»

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021

Το Κέντρο μας ανταποκρινόμενο στο αίτημα της Εκπαιδευτικής Κοινότητας του 2ου Γυμνασίου Ναυπλίου, ολοκλήρωσε, δια ζώσης, την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 ένα Βιωματικό Σεμινάριο με θέμα «Ενδυνάμωση στον παιδαγωγικό ρόλο των Εκπαιδευτικών», διάρκειας 5 τρίωρων Εργαστηρίων, το οποίο υλοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου.

Οι συμμετέχοντες μέσα βιωματικές δραστηριότητες, συζήτηση και επεξεργασία υλικού, επεξεργάστηκαν θέματα που σχετίζονται με τον παιδαγωγικό ρόλο που καλούνται να έχουν στο χώρο του σχολείου παράλληλα με τον εκπαιδευτικό. Οι θεματικές που προσεγγίστηκαν ήταν

-1ο Εργαστήριο: Πέμπτη 18 Νοεμβρίου «Ενδυνάμωση στον επαγγελματικό ρόλο» με συντονισμό της συνάντησης από την Αγγελική Μπαβέλλα- Ψυχολόγο και την Ιωάννα Καββεζού- Κοινωνική Λειτουργό

-2ο Εργαστήριο Δευτέρα 22 Νοεμβρίου «Ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση των εφήβων» με συντονισμό της συνάντησης  από την Βασιλική Γεωργιλά- Κοινωνική Λειτουργό

-3ο Εργαστήριο Πέμπτη 25 Νοεμβρίου «Οι μεταβάσεις στη ζωή μας» με συντονισμό της συνάντησης από την Δέσποινα Μάρκου- Κοινωνική Λειτουργό

-4ο Εργαστήριο Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου «Αξιοποιώντας την δυναμική της ομάδας- τάξης» με συντονισμό της συνάντησης από την Αγγελική Μπαβέλλα- Ψυχολόγο και την Ιωάννα Καββεζού- Κοινωνική Λειτουργό

-5ο Εργαστήριο Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου «Οι εξαρτήσεις στην εφηβεία» με συντονισμό της συνάντησης από την Δέσποινα Μάρκου- Κοινωνική Λειτουργό

Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στα εργαστήρια.