Βραχύχρονα Προγράμματα για μαθητές Δημοτικού για το σχολικό έτος 2018-2019

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Και για την φετινή σχολική χρονιά 2018-2019, το Κέντρο μας σχεδίασε Βραχύχρονα Προγράμματα για τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων, τα οποία είναι......

1) “Διαδίκτυο, αυτός ο … άγνωστος φίλος μας”

 Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου
…μέσα κοινωνικής δικτύωσης
…συνομιλία με αγνώστους
…αξιοπιστία πληροφοριών
…παιχνίδια
 Διαδικτυακός εκφοβισμός
 Υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο

για τους μαθητές των Ε’ & ΣΤ τάξεων 
► Διάρκεια: 3 συναντήσεις 
► Βιωματικός τρόπος προσέγγισης
__________________________________________________


2) “Τα μαγικά φίλτρα στη ζωή μας”

 Μορφές εξάρτησης (ουσίες, αλκοόλ, τυχερά Παιχνίδια,
διαδίκτυο, κάπνισμα) 
 Αίτια υιοθέτησης εξαρτητικών συμπεριφορών
 Υγιείς τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων και λήψης 
απόφασης

για τους μαθητές των Δ’ , Ε΄& ΣΤ’ τάξεων 
► Διάρκεια: 2 συναντήσεις 
► Βιωματικός τρόπος προσέγγισης
__________________________________________________


3) “Ένα σχολείο ελεύθερο καπνού”

 Αλλαγή κανονιστικών αντιλήψεων και διαμόρφωση 
στάσεων και γνώσεων
 Ενίσχυση της κριτικής σκέψης απέναντι στις κοινωνικές 
επιρροές – αντίσταση στην πίεση των συνομηλίκων 
 Ανάπτυξη μιας στάσης φροντίδας, αυτοαποδοχής και 
εκτίμησης του εαυτού και των άλλων
 Επεξεργασία κινήτρων και επιλογών σε ατομικό επίπεδο 
σχετικά με την έναρξη ή μη του καπνίσματος
 Διαμόρφωση μιας πολιτικής πρόληψης του καπνίσματος 
στο σχολείο

για τους μαθητές των Δ’ Ε’ & ΣΤ’ τάξεων 
► Διάρκεια: 2 συναντήσεις 
► Βιωματικός τρόπος προσέγγισης
__________________________________________________


4) “Ξέρω ποιος είμαι… ξέρω τι νιώθω… είμαι εγώ”

 Αποδοχή της διαφορετικότητας και ανάδειξη της 
σημασίας της μοναδικότητας του καθενός 
 Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
 Αναγνώριση και έκφραση των συναισθημάτων
 Τρόποι διαχείρισης δύσκολων συναισθημάτων
 Μαθαίνω να αγαπώ και να σέβομαι τον εαυτό μου

για τους μαθητές των Α΄,Β΄& Γ’ τάξεων 
► Διάρκεια: 3 συναντήσεις 
► Βιωματικός τρόπος προσέγγισης
___________________________________________________

5) ”Ένα βήμα… πριν το Γυμνάσιο”

 Έκφραση σκέψεων, ανησυχιών και συναισθημάτων 
σχετικά με το μεγάλωμά τους και τη μετάβαση στο γυμνάσιο
 Καλλιέργεια δεξιοτήτων προστασίας εαυτού
 Εκμάθηση χρήσιμων και έγκυρων γνώσεων και
πληροφοριών 
 Υποστήριξη των παιδιών κατά τη διαδικασία αποχαιρετισμού 
του Δημοτικού

για τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης 
► Διάρκεια: 3 συναντήσεις 
► Βιωματικός τρόπος προσέγγισης
► Η 2η συνάντηση του προγράμματος 
πραγματοποιείται στο χώρο του Γυμνασίου 
( στο πλησιέστερο ή σε αυτό που θα φοιτήσει 
η πλειοψηφία των μαθητών)
_________________________________________________


! Τα προγράμματα εφαρμόζονται ανά μαθητικό τμήμα

! Η κάθε συνάντηση έχει διάρκεια ένα μαθητικό 2ωρο

 Επικοινωνία

Ώρες λειτουργίας:
καθημερινά 8:30-2:30 και Τετάρτη απόγευμα 5:00-8:00
Τηλ: 27510 61265, 27510 69265
Fax: 27510 61265
E-mail: info@elpidazois.gr