Βραχείες παρεμβάσεις και προγράμματα για το σχολικό έτος 2019-2020

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019

Το Κέντρο μας για μια ακόμα σχολική χρονία σχεδιάζει βραχύχρονα προγράμματα και παρεμβάσεις για την σχολική κοινότητα της προτοβάθμιας Εκπαιδευσης. Έτσι λοιπόν προτήνονται τα ακόλουθα βραχύχρονα προγράμματα για τις Σχολικές Μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Δημοτικά Σχολεία τα οποία:

! Τα προγράμματα εφαρμόζονται ανά μαθητικό τμήμα
! Η κάθε συνάντηση έχει διάρκεια ένα μαθητικό 2ωρο
! Για τις παρεμβάσεις ισχύουν όσα ορίζονται στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Βραχύχρονα Προγράμματα 2019-2020

“Διαδίκτυο, αυτός ο … άγνωστος φίλος μας”
 Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου
…μέσα κοινωνικής δικτύωσης
…συνομιλία με αγνώστους
…αξιοπιστία πληροφοριών
…παιχνίδια
 Διαδικτυακός εκφοβισμός
 Υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο

► για τους μαθητές των Ε’ & ΣΤ τάξεων
► Διάρκεια: 3 συναντήσεις
► Βιωματικός τρόπος προσέγγισης
--------------------------------------------------------------------------------------

«Τα μαγικά φίλτρα στη ζωή μας»
 Μορφές εξάρτησης (ουσίες, αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια,
διαδίκτυο, κάπνισμα)
 Αίτια υιοθέτησης εξαρτητικών συμπεριφορών
 Υγιείς τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων και λήψης
απόφασης

► Για τους μαθητές των Δ’ , Ε΄& ΣΤ’ τάξεων
► Διάρκεια: 2 συναντήσεις
► Βιωματικός τρόπος προσέγγισης
--------------------------------------------------------------------------------------

« Ένα σχολείο ελεύθερο καπνού»
 Αλλαγή κανονιστικών αντιλήψεων και διαμόρφωση
στάσεων και γνώσεων
 Ενίσχυση της κριτικής σκέψης απέναντι στις κοινωνικές
επιρροές – αντίσταση στην πίεση των συνομηλίκων
 Ανάπτυξη μιας στάσης φροντίδας, αυτοαποδοχής και
εκτίμησης του εαυτού και των άλλων
 Επεξεργασία κινήτρων και επιλογών σε ατομικό επίπεδο
σχετικά με την έναρξη ή μη του καπνίσματος
 Διαμόρφωση μιας πολιτικής πρόληψης του καπνίσματος
στο σχολείο

► Για τους μαθητές των Ε’ & ΣΤ’ τάξεων
► Διάρκεια: 2 συναντήσεις
► Βιωματικός τρόπος προσέγγισης
--------------------------------------------------------------------------------------

“Ξέρω ποιος είμαι… ξέρω τι νιώθω… είμαι εγώ”
 Αποδοχή της διαφορετικότητας και ανάδειξη της
σημασίας της μοναδικότητας του καθενός
 Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
 Αναγνώριση και έκφραση των συναισθημάτων
 Τρόποι διαχείρισης δύσκολων συναισθημάτων
 Μαθαίνω να αγαπώ και να σέβομαι τον εαυτό μου

► για τους μαθητές των Α΄,Β΄& Γ’ τάξεων
► Διάρκεια: 3 συναντήσεις
► Βιωματικός τρόπος προσέγγισης
--------------------------------------------------------------------------------------

«Ένα βήμα πριν το Γυμνάσιο»
 Έκφραση σκέψεων, ανησυχιών και συναισθημάτων σχετικά
με το μεγάλωμά τους και τη μετάβαση στο γυμνάσιο
 Καλλιέργεια δεξιοτήτων προστασίας εαυτού
 Εκμάθηση χρήσιμων και έγκυρων γνώσεων και πληροφοριών
 Υποστήριξη των παιδιών κατά τη διαδικασία αποχαιρετισμού
του Δημοτικού

► Για τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης
► Διάρκεια: 3 συναντήσεις
► Βιωματικός τρόπος προσέγγισης
► Η 2η συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιείται στο
χώρο του Γυμνασίου (στο πλησιέστερο ή σε αυτό που θα
φοιτήσει η πλειοψηφία των μαθητών κατόπιν συνεννόησης
των δυο Σχολικών Μονάδων)

 

 

και οι α

κόλουθες βραχύχρονες παρεμβάσεις για τις Σχολικές Μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Δημοτικά Σχολεία οι οποίες:

 

! Οι παρεμβάσεις εφαρμόζονται ανά μαθητικό τμήμα
! Η κάθε συνάντηση έχει διάρκεια ένα μαθητικό 2ωρο
! Για τις παρεμβάσεις ισχύουν όσα ορίζονται στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Βραχείες παρεμβάσεις 2019-2020

“Μαθαίνω να αντιστέκομαι …μπορώ να επιλέγω”
 Τρόποι λήψης απόφασης και επιλογής
 Αντίσταση στην πίεση των συνομηλίκων
 Ανάληψη προσωπικής ευθύνης και προστασία εαυτού

► Για τους μαθητές των Δ’ , Ε΄& ΣΤ’ τάξεων
► Διάρκεια: 1 συνάντηση
► Βιωματικός τρόπος προσέγγισης
-------------------------------------------------------------------------------------

“Όταν ένα άγγιγμα με ενοχλεί…”
 Μαθαίνω να προστατεύω το σώμα μου από
αγγίγματα που με κάνουν να νιώθω άβολα
 Προστασία εαυτού και ενίσχυση του αυτοσεβασμού
 Καλά και κακά μυστικά

► Για τους μαθητές των A’, B’, Γ’& Δ’ τάξεων
► Διάρκεια: 1 συνάντηση
► Βιωματικός τρόπος προσέγγισης
--------------------------------------------------------------------------------------

“Ανακαλύπτοντας τον εαυτό μου”
 Καλλιέργεια θετικής εικόνας εαυτού
 Αναγνώριση διαφορών και ομοιοτήτων ανάμεσα
στους ανθρώπους και η αντιμετώπισή τους με σεβασμό
 Αναγνώριση και έκφραση των στοιχείων της
προσωπικής ταυτότητας
 Κατανόηση πως κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και
έχει ξεχωριστή ιστορία, χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα

► για τους μαθητές των Γ’ & Δ’ τάξεων
► Διάρκεια: 1 συνάντηση
► Βιωματικός τρόπος προσέγγισης
--------------------------------------------------------------------------------------

“Εγώ; Εσύ; Ή μήπως εμείς; ”
 Συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας του «ανήκειν»
 Αποδοχή της διαφορετικότητας και κατανόηση της
συνύπαρξης με τον άλλο
 Αναγνώριση και άρση των προκαταλήψεων
 Κατανόηση της έννοιας «φιλία» και των συμπεριφορών
αποκλεισμού.

► Για τους μαθητές των Α’ & Β’ τάξεων
► Διάρκεια: 1 συνάντηση
► Βιωματικός τρόπος προσέγγισης
--------------------------------------------------------------------------------------

“Μεγαλώνω και Αλλάζω”
 Κατανόηση της φυσιολογικότητας των αλλαγών ως
διαδικασία που αφορά όλους τους ζωντανούς οργανισμούς Αναγνώριση και αποδοχή του διαφορετικού ρυθμού
ανάπτυξης και εξέλιξης
 Έκφραση των συναισθημάτων που προκαλεί η προοπτική
εξέλιξης σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξης

► Για τους μαθητές των Ε΄& ΣΤ’ τάξεων
► Διάρκεια: 1 συνάντηση
► Βιωματικός τρόπος προσέγγισης

 Επικοινωνία

Ώρες λειτουργίας:
καθημερινά 8:30-2:30 και Τετάρτη απόγευμα 5:00-8:00
Τηλ: 27510 61265, 27510 69265
Fax: 27510 61265
E-mail: info@elpidazois.gr