"Όταν η Βία και ο εκφοβισμός χτυπούν την πόρτα του σχολείου"

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019

Στα πλαίσια των δράσεων που αφορούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολική κοινότητα το Κέντρο μας είχε σχεδίασε για τη φετινή σχολική χρονιά τη λειτουργία εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα «Όταν η βία και ο εκφοβισμός χτυπούν την πόρτα του σχολείου» στο χώρο του Κέντρου μας.

Στόχος του προγράμματος ήταν μέσα από βιωματικές δραστηριότητες τα παιδιά να μάθουν να αναγνωρίζουν τις  μορφές βίας και σχολικού εκφοβισμού, τα χαρακτηριστικά θύτη-θύματος-παρατηρητών καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης (αρνούμαι- αντιστέκομαι- μιλώ).

Το πρόγραμμα πραγματοποιούνταν κάθε Τρίτη, ανά μαθητικό τμήμα. Ευχαριστούμε όλα τα μαθητικά τμήματα (μαθητές και εκπαιδευτικούς) που μας επισκέφθηκαν.