«Βλέποντας μέσα από τα μάτια του άλλου» στο Δημοτικό Σχολείο Ανυφίου

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

Συνεχίζοντας, την συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Ανυφίου, το Κέντρο μας πραγματοποίησε πρόγραμμα, με θέμα «Βλέποντας μέσα από τα μάτια του άλλου», για τους μαθητές της Δ τάξης.
Κατά την διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές μέσα από παιχνίδια με κάρτες και βιωματικές δραστηριότητες προσπάθησαν να κατανοήσουν τις ανάγκες και τα δικαιώματα των ανθρώπων, να αναγνωρίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους με τους άλλους.

Στόχος της παρέμβασης είναι μέσα από την ενσυναίσθηση να καλλιεργηθούν οι δεξιότητες συνεργασίας , επικοινωνίας και κατανόησης μεταξύ των παιδιών.
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την Αγγελική Μπαβέλλα- Ψυχολόγο.Επικοινωνία

Ώρες λειτουργίας:
καθημερινά 8:30-2:30 και Τετάρτη απόγευμα 5:00-8:00
Τηλ: 27510 61265, 27510 69265
Fax: 27510 61265
E-mail: info@elpidazois.gr