Παρεμβάσεις για εφήβους "Βία και εκφοβισμός"

Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

Παρεμβάσεις για εφήβους "Βία και εκφοβισμός"

Στα πλαίσια των παρεμβάσεων που αφορούν εφήβους μαθητές, το Κέντρο μας ολοκλήρωσε δυο ακόμα παρεμβάσεις για τους μαθητές της Α’ τάξης του 1ου Γυμνασίου Άργους, που στα πλαίσια των σχολικών project, επεξεργάζονται το θέμα του Εκφοβισμού και της Βίας. Η πρώτη παρέμβαση επικεντρώθηκε στο θέμα του Ηλεκτρονικού εκφοβισμού και οι μαθητές είχαν την ευκαιρία, να αναγνωρίσουν τις μορφές που μπορεί να πάρει και τις διαστάσεις, καθώς επίσης τις συνέπειες που μπορεί να έχει για το θύμα. Η δεύτερη παρέμβαση αφορούσε τον Σχολικό εκφοβισμό και την βία, οπού οι μαθητές συζήτησαν για τις διαφορές μορφές που παίρνει, το ρόλο του θήτη, του θύματος αλλά και των παρατηρητών.

Τα περιστατικά εκφοβισμού είναι συχνά, με όλες τους τις μορφές, στη ζωή των μαθητών. Οι προσωπικές εμπειρίες που κατατέθηκαν είτε αφορούσαν τους ίδιους, είτε συνομηλίκους τους καταδεικνύουν τις διαστάσεις του ζητήματος και την επαγρύπνηση που πρέπει να έχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι.