''Όταν είμαι ο εαυτός μου μπορώ...''

Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

Στις 29 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο μας δίωρη βραχεία παρέμβαση στους μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κιβερίου με θέμα : «όταν είμαι ο εαυτός μου μπορώ….».

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του προγράμματος Αγωγής Υγείας «Παραμύθι χωρίς σύνορα» που εφαρμόστηκε από την Εκπαιδευτικό στην

 Β΄ τάξη του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς με την υποστήριξη και εποπτεία μας.

Η παρέμβαση είχε στόχο την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών μέσα από την κατανόηση της μοναδικότητας τους. Οι μικροί μαθητές έδωσαν το δικό τους τέλος στο παραμύθι «ο βάτραχος είναι βάτραχος», αποφάσισαν για ποιο λόγο είναι περήφανοι για τον εαυτό τους και έφτιαξαν το παράσημο τους, τέλος μέσα από το παιχνίδι «το ποταμάκι» συνειδητοποίησαν πως όλοι ίσως μοιάζουμε…ίσως είμαστε και διαφορετικοί……αλλά σίγουρα είμαστε ξεχωριστοί και μοναδικοί!

Την παρέμβαση υλοποίησε το στέλεχος Γεωργιλά Βασιλική, Κοινωνική Λειτουργός.