Όταν η βία και ο εκφοβισμός χτυπούν την πόρτα του σχολείου

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

 

Το Κέντρο μας, συνεχίζοντας την συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Ανυφίου πραγματοποίησε την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014, βραχεία παρέμβαση στους μαθητές της Δ’ τάξης με θέμα «Όταν η βία και ο εκφοβισμός χτυπούν την πόρτα του σχολείου». Στα πλαίσια της παρέμβασης τα παιδία μίλησαν για το θέμα του ενδοσχολίκου εκφοβισμού, κατέθεσαν τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους και δούλεψαν σε μικρές ομάδες τους τρόπους αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων στο χώρο του σχολείου.