Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στο 4ο Δημοτικό Ναυπλίου

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

Στα πλαίσια των προγραμμάτων  πρωτογενούς πρόληψης στο χώρο του σχολείου το Κέντρο Πρόληψης υλοποίησε στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου παρεμβάσεις σε όλα τα μαθητικά τμήματα 

·       ΣΤ ΄ τάξη

« Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» (τρεις συναντήσεις ανά τμήμα)

·       Ε΄ τάξη 

«Κάπνισμα; Όχι εμείς!» (δύο συναντήσεις ανά τμήμα),

·       Δ΄ τάξη

 «Διαφορετικοί αλλά ίσοι!» (μία συνάντηση ανά τμήμα)

·       Γ΄ τάξη 

«Παίζοντας με τα δύσκολα συναισθήματα!» (μία συνάντηση ανά τμήμα)

·       Β΄ τάξη

 «Όταν είμαι ο εαυτός μου μπορώ…» (μία συνάντηση ανά τμήμα).

Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από τα Στελέχη του κέντρου ξεκίνησαν στις 26 Νοεμβρίου 2014 και ολοκληρώθηκαν στις 18 Φεβρουαρίου 2015 και είχαν στόχο την ενημέρωση των παιδιών, την καλλιέργεια κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων, την εκμάθηση υγιών συνηθειών καθώς και την ανάδειξη των εννοιών συνεργασία, διαχείριση συναισθημάτων, διαφορετικότητα και αυτοεκτίμηση.