Ολοκληρώθηκε το σεμινάριο "Κάπνισμα; Όχι εμείς!"

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου το 1ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο πρόγραμμα για την πρόληψη του καπνίσματος.Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί Α΄βαθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στο υλικό "Κάπνισμα; όχι εμείς!"

Στόχος του υλικού είναι η παροχή έγκυρης και αξιόπιστης γνώσης σε σχέση με τις συνέπειες του καπνίσματος , η αναγνώριση των αρνητικών προτύπων, η αντίσταση στην πίεση των συνομηλίκων, η καλλιέργεια μιας στάσης φροντίδας του εαυτού και η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.

Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους για το ρόλο τους και την εφαρμογή μιας ξεκάθαρης πολιτικής απέναντι στο κάπνισμα για ένα σχολείο "ελεύθερο καπνού"

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού και θα εφαρμοστεί άμεσα σε 4 σχολικά τμήματα.