"Μαθαίνω να επιλέγω...'' στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Στις 26 και 27 Φεβρουαρίου καθώς και στις 4 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκαν δίωρα εκπαιδευτικά προγράμματα  στους μαθητές των Γ΄, Δ΄, ΚΑΙ ΣΤ΄ τάξεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου, με θέμα «Μαθαίνω να Επιλέγω…».

Οι συγκεκριμένες συναντήσεις ήταν ενταγμένες στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του προγράμματος Αγωγής Υγείας «Παιχνίδια παιδιών» που εφαρμόστηκε από τις υπεύθυνες εκπαιδευτικούς, με την υποστήριξη και εποπτεία του Κέντρου μας.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ένα «φανταστικό» ταξίδι σε μια νέα ήπειρο. Εκεί θα ήταν υπεύθυνοι για τη ίδρυση μιας νέας χώρας. Μοναδικά εφόδια των παιδιών 30 κάρτες με αγαθά, πράγματα, αξίες, εφόδια  απαραίτητα για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους. Κατά την πορεία του ταξιδιού, μέσα από διάφορες περιπέτειες, τα παιδιά κλήθηκαν να επιλέξουν μόνο 21 κάρτες εφόδια τα οποία θα πάρουν μαζί τους.

Μπήκαν λοιπόν στη διαδικασία να αναρωτηθούν για τους τρόπους που επιλέγουμε και αποφασίζουμε. Τα παιδιά είπαν ότι κάποιες φορές απλά συμφωνούμε με τους άλλους, άλλοτε επιλέγουμε αυθόρμητα χωρίς πολύ σκέψη, άλλες φορές εξετάζουμε προσεκτικά και επιλέγουμε με βάση τον ελάχιστο κίνδυνο, τις ανάγκες μας και τις επιθυμίες μας.

Στόχος της συνάντησης ήταν να αναδείξουμε τα διαφορετικά κριτήρια επιλογής και λήψης απόφασης και να επισημάνουμε την επικινδυνότητα, που μπορεί να έχουν  οι επιλογές, που γίνονται είτε κάτω από την πίεση των συνομηλίκων, είτε  ΄΄κατά τύχη΄΄, χωρίς να σκέφτομαι να σταθμίζω τα υπέρ και τα κατά, τα οφέλη και τις συνέπειες.