Η Συνεργασία με το Στρατό συνεχίζεται...

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Το Κέντρο μας, συνεχίζοντας την συνεργασία με την Διοίκηση της Στρατιωτικής Μονάδας ΚΕΜΧ στο Ναύπλιο, πραγματοποίησε μια ακόμα παρέμβαση στους στρατευμένους, με θέμα «οι εξαρτήσεις στη ζωή μας», την Τρίτη 10 Φεβρουαρλιου 2015. Στόχος των παρεμβάσεων μας στο στρατό είναι η ενημέρωση αλλά κυρίως η ευαισθητοποίηση των στρατευμένων σε θέματα εξαρτητικών συμπεριφορών.  

Οι νέοι που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν νέο τρόπο ζωής, όπου κυριαρχεί η πειθαρχία, η ιεραρχία και η κοινοβιακή ζωή σε στρατόπεδο. Ίσως για πρώτη φορά στη ζωή τους βρίσκονται μακριά από την οικογένειά τους και τους φίλους τους και είναι αρκετά επιρρεπείς στη χρήση και στον πειραματισμό με ουσίες