Η "Ελπίδα Ζωής" σε νέα διεύθυνση

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Από σήμερα 3 Ιουνίου το Κέντρο μας βρίσκεται σε νέα διεύθυνση στην οδό Κοφινιώτου 20 ( πρώην ΔΕΠΟΑΡ)

Δείτε τους νέους μας χώρους!