«Επικοινωνώντας και κατανοώντας τα παιδιά μας» στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άργους

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

Μια ακόμα βραχεία παρέμβαση ολοκληρώθηκε για γονείς με θέμα «Επικοινωνώντας και κατανοώντας τα παιδιά μας», που συμμετείχαν γονείς από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Άργους. Οι γονείς μέσα από διάλογο αναγνώρισαν την σημασία της ουσιαστικής επικοινωνίας με τα παιδιά, αναγνώρισαν τις επικοινωνιακές δεξιότητες που χρειάζονται για να το πετύχουν και ανέδειξαν την επικοινωνία ως την βάση πάνω στην οποία χτίζεται μια σχέση ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Η παρέμβαση υλοποιήθηκε από την Αγγελική Μπαβέλλα –Ψυχολόγο.  Η σχολική μονάδα συνεργάστηκε με το Κέντρο μας καθ’ όλη την σχολική χρονιά για την υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, από εκπαιδευτικούς στο χώρο του σχολείου, με συστηματική εποπτεία από τα στελέχη του Κέντρου μας.

 

 Επικοινωνία

Ώρες λειτουργίας:
καθημερινά 8:30-2:30 και Τετάρτη απόγευμα 5:00-8:00
Τηλ: 27510 61265, 27510 69265
Fax: 27510 61265
E-mail: info@elpidazois.gr