«Διαχείριση των δύσκολων συναισθημάτων μας»

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2022

Μια βραχεία παρέμβαση, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022, για τους μαθητές της Ε τάξης του Δημοτικού Σχολείου Νέας Τίρυνθας, με θέμα "Διαχείριση των δύσκολών συναισθημάτων μας".

Στόχος ήταν οι μαθητές να κατανοήσουν την σημασία της αναγνώρισης και της έκφρασης των συναισθημάτων, ώστε να περάσουμε στην αποδοχή και την διαχείρισης τους.

Το συναίσθημα είναι μία δύναμη που γεννιέται στο εσωτερικό του εαυτού μας και μιλάει στο περιβάλλον, μία αίσθηση που μας λέει ποιοι ήμαστε και δημιουργεί τη σχέση μας με τον κόσμο. Μας πληροφορεί για τον κόσμο γύρω μας πιο γρήγορα από τη σκέψη, μας καθοδηγεί, μας εξατομικεύει, δίνοντας μας τη δυνατότητα να αποκτήσουμε συνείδηση του ίδιου μας του εαυτού. Ο ρόλος των συναισθημάτων είναι να αποδεικνύουν τα γεγονότα που είναι σημαντικά για τον κάθε έναν και να θέτουν σε κίνηση τη συμπεριφορά, που θα του επιτρέψει να τα χειριστεί.

Την παρέμβαση με τους μαθητές συντόνισε η Αγγελική Μπαβέλλα- Ψυχολόγος.