«Διαδίκτυο, ένας τεράστιος άγνωστος κόσμος»

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Το Κέντρο μας ανταποκρινόμενο σε κάλεσμα του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους, πραγματοποίησε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015, ανοιχτή συζήτηση με τους γονείς του σχολείου, με θέμα «Διαδίκτυο, ένας τεράστιος άγνωστος κόσμος». Στόχος της συζήτησης ήταν να αναδειχτούν τα θέματα που αφορούν στους κινδύνους του διαδικτύου.

Οι γονείς συχνά αναρωτιούνται πόσο καλά κάνουν  και επιτρέπουν την πρόσβαση των παιδιών τους στο διαδίκτυο, πόσος είναι ο επιτρεπτός χρόνος ενασχολήσεις μαζί του, τι μπορεί να κάνουν τα παιδιά στο διαδίκτυο και γιατί έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας τους ακόμα και σε μικρές ηλικίες. Το διαδίκτυο ήρθε στη ζωή μας, για να μείνει. Είναι αναμφισβήτητα ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του σύγχρονου ανθρώπου, εργαλείο επικοινωνίας, πληροφορίας, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. Όμως όπως όλα τα εργαλεία χιάζεται να τα χειριζόμαστε  με προσοχή και ασφάλεια. Πολύ περισσότερο τα παιδιά μας θα πρέπει να τα εκπαιδεύσουμε στην χρήση του και στην αποφυγή των κινδύνων του, που απορρέουν από τον εσφαλμένο χειρισμό του. Πρέπει να εξηγήσουμε στα παιδιά ότι υπάρχουν όρια στην χρήση του και ότι όπως και στην πραγματική ζωή μας έτσι και στη διαδικτυακή μας υπάρχουν κανόνες που πρέπει να τηρούμε.