Βραχεία παρέμβαση στο Νηπιαγωγείο του Δημοτικού Διαμερίσματος Λάλουκα

Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

Μια ακόμα βραχεία παρέμβαση με θέμα «Όταν τα όρια και οι κανόνες γίνονται σύμμαχοι» ολοκληρώθηκε και αφορούσε τους γονείς των μαθητών του Νηπιαγωγείου Λάλουκα. Οι γονείς έθεσαν τους προβληματισμούς τους, σε σχέση με το θέμα των ορίων, των κανόνων, των συνεπειών και συζήτησαν, το πώς μπορούν μέσα, από τον διάλογο με τα παιδία τους, να τα βοηθήσουν να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν  τα όρια και οι κανόνες. Αναγνώρισαν ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με το όλο θέμα, είναι ανασταλτικός παράγοντας στο να ενταχθούν τα παιδιά στα όρια. Αναδείχθηκε, η μοναδικότητα της κάθε οικογένειας και κατ’ επέκταση η διαφορετικότητα στον τρόπο λειτουργίας της, άρα και στον τρόπο οριοθέτησης της.